Založeno 1992

Kondiční jízda je forma praktického výcviku pro řidiče, který již vlastní řidičský průkaz. 

Jedná se o školení těch řidičů, kteří při výkonu své práce řídí motorová vozidla a nespadají do režimu profesního školení.

O vrácení řidičského průkazu po skončení zákazu musíte osobně zažádat. Neděje se tak automaticky po uplynutí doby na kterou byl zákaz uložen . Proto až do doby vydání řidičského průkazu nejste oprávněni řídit motorová vozidla i přestože doba zákazu třeba již uplynula.

Pokud vám byl uložen trest v podobě zákazu řízení, můžete získat řidičský průkaz zpět přezkoušením v autoškole avšak nejdříve poté, kdy vám skončí trest v podobě zákazu řízení. Pokud vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete absolvovat přezkoušení teprve tehdy, kdy příslušné rozhodnutí nabylo právní moci.

Napište nám svůj dotaz!

Kontaktní formulář