Založeno 1992

Teoretická výuka:

Výuka probíhá podle zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel č.247/2000 sb.

Teorie obsahuje výuku předmětů pravidel silničního provozu, teorie jízdy, zásad bezpečné jízdy, ovládání a údržby vozidla v rozsahu stanoveném učební osnovou. Výuka dále zahrnuje zdravotní přípravu a poskytování první pomoci pod vedením zkušené zdravotní sestry, rychlé záchranné služby s dlouholetou praxí.

V případě potřeby žáka je možné dohodnout další výuku (např. před zkouškou) nad rámec povinných hodin. Zkrátka, pokud nebudete čemukoliv rozumět, tak se vám budeme věnovat a přidáme vám další hodiny teorie, a to BEZPLATNĚ! Nebudete muset nic připlácet!

Před závěrečnou zkouškou si vyhrazujeme možnost, ověřit si znalosti žadatele o řidičské oprávnění.

Požadujeme, aby žák autoškoly napsal dva testy alespoň o 3 body lépe, něž je minimum u závěrečné zkoušky. Tím dochází k velmi malému počtu neúspěšných žáků.

Můžete zvolit jeden z uvedených způsobů:

  1. Forma kurzu s pravidelnou docházkou v dohodnutém dni a čase.
  2. Tzv. dálkové studium - podle individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje formou samostudia a absolvuje povinné konzultace s učitelem.
  3. Máte nějaké speciální přání a nevyhovuje vám chodit s ostatními na výuku teorie. To pro nás není problém. Nabídneme vám kompletní individuální kurs, kdy budete na učebně jen vy a zcela výuku přizpůsobíme vašim časovým možnostem.

 

Zahájení výcviku

Výcvik může být zahájen poté, kdy v autoškole odevzdáte vyplněnou "Žádost o řidičské oprávnění" a posudek o zdravotní způsobilosti k řízení. Potvrzení o zdrav. způs. nesmí být starší 3 měsíců. Osoby mladší 18 let musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce.

Před zahájením praktického výcviku je třeba uhradit přiměřenou zálohu.

Cenu kurzu můžete následně postupně splatit během výcviku i v několika splátkách dle vašich možností a dle individuální domluvy.

 

Délka výcviku

Délka výcviku je dána několika faktory. V zásadě jde o počet hodin příslušného druhu výcviku. Neméně důležitý je také individuální přístup žadatele.

Standartní délka kurzů pro skupinu B je 2 - 3 měsíce. Ostatní  skupiny bývají obvykle kratší. Na přání Vám můžeme nabídnout výuku intenzivní formou, kdy lze dobu výcviku výrazně zkrátit.

 

Praktický  výcvik

Výcvik je prováděn na moderních vozidlech, v klidném a přátelském prostředí.

Nejrozšířenější kategorií řidičského oprávnění je skupina „B“.

Nabízíme Vám u nás oblíbené auta domácí značky ŠKODA. Budete moci zvolit mezi slabší FÁBIÍ a silnější OCTÁVIÍ s motorizací TSI.

Naše vozy jsou vybaveny vším, co potřebuje žák pro pohodlnou jízdu. Samozřejmostí je klimatizace pro parné léto. Dále jsou vozy vybavené bezpečnostními prvky jako ABS,AIRBAGY,apod.

Pří výcviku je našim cílem zvládnutí správného ovládání vozidla. Zároveň klademe hlavní důraz na bezpečnou jízdu, řešení různých dopravních situací a na prohloubení teoretických znalostí pravidel silničního provozu. Součástí výcviku je i oblast praktické údržby vozidla.

Doba plánování výcvikových jízd je přizpůsobena časovým možnostem žáka.

Běžně provádíme jízdy o víkendu, zejména v zimním období z důvodu včasného stmívání, apod. dle domluvy.

Maximální doba výcviku je zákonem stanovena na 2. vyučovací hod. denně.

 

Vyučovací hodina trvá 45 minut.

Každý žák, obdrží při zahájení výcviku PRŮKAZ ŽADATELE O Ř.O., do kterého mu jsou jeho jízdy průběžně zaznamenávány. Tento průkaz má žák po celou dobu výcviku až do závěrečné zkoušky u sebe.

U skupiny „B“ je zákonem stanoveno 28. vyučovacích hodin praktické jízdy.

Počty vyučovacích hodin jsou stanoveny jako minimální, takže nic nebrání tomu, domluvit si s autoškolou takový počet hodin, abyste se k závěrečné zkoušce cítili dobře připraveni.

Výcvik jízd probíhá především v oblastech Bučovic, Slavkova, Ždánic a Rousínova.

Běžně provádíme praktický výcvik jízd ve Vyškově a Kyjově.

 

V závěru si může každý ověřit své schopnosti, jízdami v náročnějším Brněnském provozu včetně jízdy po dálnici. (popř. jiná města PV,HO, KM, UH, ZL, apod.)

Napište nám svůj dotaz!

Kontaktní formulář