Založeno 1992

Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje k řízení:

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
 2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
 3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2,
 4. čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

 • věk 24 let (v den ukončení výcviku)
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel musí být buďto držitel řidičského oprávnění skupiny A2 a složit tzv. doplňovací zkoušku nebo přímo absolvovat výcvik na motocykl bez omezení výkonu

ROZSAH TEORETICKÉ VÝUKY

 1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky. Teorii nemá povinnou.

 2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1.
  • 4 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
  • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 2 vyuč. hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy
  • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

 3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1.
  • 2 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
  • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 1 vyuč. hodina: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy
  • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

ROZSAH PRAKTICKÉ VÝUKY

 1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky. Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.

 2. Žadatel není držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1.
  • 13 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
  • 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby
  • 4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1.
  • 7 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
  • 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby
  • 2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

Při online registraci získává každý uchazeč 1. vyučovací hodinu praktické jízdy navíc zdarma.

CeníkOnline přihláška

Napište nám svůj dotaz!

Kontaktní formulář