Založeno 1992

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení:

 1. motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, s největší povolenou hmotností do 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče,
  ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo
  1. o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
  2. o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo
 2. vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou
 3. vozidla zařazená do skupiny B1

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

 • věk 18 let (v den ukončení výcviku)
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost

ROZSAH VÝUKY TEORIE

5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení

ROZSAH PRAKTICKÉ VÝUKY

28 hodin: výcvik v řízení vozidla
2 hodiny: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Při online registraci získává každý uchazeč 1. vyučovací hodinu praktické jízdy navíc zdarma.

CeníkOnline přihláška

Napište nám svůj dotaz!

Kontaktní formulář