Založeno 1992

Řidičské oprávnění skupiny A1 opravňuje k řízení:

  • lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW se zdvihovým objeme spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3
  • tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.
  • čtyřkolky - řidičské oprávnění udělené pro sk. A1, opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3 (je možné jen na území ČR - nebude zápis v ŘP)

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

  • věk 16 let (v den ukončení výcviku)
  • zdravotní způsobilost
  • odborná způsobilost
  • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

ROZSAH VÝUKY TEORIE

4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení

ROZSAH PRAKTICKÉ VÝUKY

13 hodin: výcvik v řízení vozidla
1 hodina: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

Při online registraci získává každý uchazeč 1. vyučovací hodinu praktické jízdy navíc zdarma.

CeníkOnline přihláška

Napište nám svůj dotaz!

Kontaktní formulář