Založeno 1992

Řidičské oprávnění skupiny A2 opravňuje k řízení motocyklu s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem, nebo opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1.

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

  • věk 18 let (v den ukončení výcviku)
  • zdravotní způsobilost
  • odborná způsobilost

ROZSAH VÝUKY TEORIE

4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení

ROZSAH PRAKTICKÉ VÝUKY

13 hodin: výcvik v řízení vozidla
1 hodina: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

PRO DRŽITELE ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ A1

  1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky. Teorii nemá povinnou.

    Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.

  2. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky.

ROZSAH VÝUKY TEORIE

2 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
1 vyuč. hodina: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy
1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

ROZSAH PRAKTICKÉ VÝUKY

7 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby
2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy.

Při online registraci získává každý uchazeč 1. vyučovací hodinu praktické jízdy navíc zdarma.

CeníkOnline přihláška

Napište nám svůj dotaz!

Kontaktní formulář