Založeno 1992

Pokud vám byl uložen trest v podobě zákazu řízení, můžete získat řidičský průkaz zpět přezkoušením v autoškole avšak nejdříve poté, kdy vám skončí trest v podobě zákazu řízení. Pokud vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete absolvovat přezkoušení teprve tehdy, kdy příslušné rozhodnutí nabylo právní moci.

Co je potřeba přinést do autoškoly?

  • Přihláška do autoškoly (online nebo ke stažení)
  • Posudek o zdravotní způsobilosti (v přihlášce ke stažení je již obsažen)
  • Rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
  • Rozhodnutí o prominutí zbytku trestu (pokud bylo žádáno)
  • Výpis z karty řidiče (nikoliv z CzechPointu)

O výpis z evidenční karty řidiče můžete požádat na odboru dopravně správních agend příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností formou písemné žádosti. Obvykle je výpis vydáván na počkání nebo ve lhůtě 30 dní. Postup krok za krokem:

1. Přihlaste se do autoškoly

Připravte si včetně přihlášky výše uvedené dokumenty, podle toho zda jste přišli o řidičský průkaz vybodováním nebo soudním zákazem.

2. Dopravně psychologické vyšetření

Dále je nezbytné absolvovat tzv. dopravně psychologické vyšetření (psychotesty). Dopravně psychologické vyšetření pro vrácení řidičského oprávnění je zajištěno ve spolupráci s akreditovaným psychologem.

3. Praktické jízdy v autoškole

Praktické jízdy nejsou povinné. Doporučujeme však s ohledem na náročnost závěrečné zkoušky absolvovat vždy alespoň 1 cvičnou jízdu. Pokud se za volantem nebudete cítit po delší odmlce nejlépe můžete využít také výhodných balíčků kondičních jízd.

4. Zkouška v autoškole

Zkoušku můžete absolvovat v případě vybodování, nejdříve po 1 roce ode dne odebrání řidičského průkazu. V případě soudního zákazu až po uplynutí zákazu řízení. Zkouška probíhá stejně jako zkouška pro získání řidičského oprávnění v autoškole. Zahrnuje test ze silničních pravidel na počítači a praktickou jízdu s komisařem. Pozor, pokud některou z dílčích zkoušek nesložíte ani na 2. pokus je nezbytné dle zákona absolvovat kompletní výcvik v autoškole!

5. Žádost o vrácení řidičského průkazu

O vrácení řidičského průkazu můžete požádat ihned po složení zkoušky nebo nejpozději do 30 dnů.

Napište nám svůj dotaz!

Kontaktní formulář