Založeno 1992

O vrácení řidičského průkazu po skončení zákazu musíte osobně zažádat. Neděje se tak automaticky po uplynutí doby na kterou byl zákaz uložen . Proto až do doby vydání řidičského průkazu nejste oprávněni řídit motorová vozidla i přestože doba zákazu třeba již uplynula.

Pokud vám byl odebrán řidičský průkaz pro dosažení 12 bodů je nezbytné absolvovat vždy tzv. přezkoušení odborné způsobilosti v autoškole pro získání řidičského průkazu zpět. Přezkoušení můžete absolvovat nejdříve po 1 roce od odebrání řidičského průkazu. Datum naleznete v evidenční kartě řidiče jako "Datum ukončení".

Co je potřeba přinést do autoškoly?

  • Přihláška do autoškoly (online nebo ke stažení)
  • Posudek o zdravotní způsobilosti (v přihlášce ke stažení je již obsažen)
  • Výpis z karty řidiče pověřeného úřadu obce (nikoliv z CzechPoint)

O výpis z evidenční karty řidiče můžete požádat na odboru dopravně správních agend příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností, formou písemné žádosti.

JAK POSTUPOVAT:

1. Přihláste se do autoškoly

Nejdříve se přihlaste do autoškoly. S agendou vracení řidičských průkazů máme dlouholeté zkušenosti a rádi vám pomůžeme. Připravte si včetně přihlášky také výše uvedené dokumenty, podle toho zda jste přišli o řidičský průkaz vybodováním nebo soudním zákazem. Neváhejte nás kdykoli kontaktovat rádi vám poskytneme odborné poradenství k vaší situaci ZDARMA.

2. Dopravně psychologické vyšetření

Dále je nezbytné absolvovat tzv. dopravně psychologické vyšetření (psychotesty). Vyšetření trvá běžně 2-5 hodin a zaměřuje se na osobnostní vlastnosti, odolnost vůči stresu, emoční stabilitu, pozornost, reakční doby, paměť apod. Dopravně psychologické vyšetření pro vrácení řidičského oprávnění je zajištěno ve spolupráci s akreditovaným psychologem.

3. Praktické jízdy v autoškole

Praktické jízdy nejsou povinné ze zákona. Vyžadujeme však s ohledem na náročnost závěrečné zkoušky absolvovat vždy alespoň 1 cvičnou jízdu. Pokud se za volantem nebudete cítíte po delší odmlce nejlépe můžete využít také výhodných balíčků kondičních jízd.

4. Zkouška v autoškole

Zkoušku můžete absolvovat v případě vybodování, nejdříve po 1 roce ode dne odebrání řidičského průkazu. V případě soudního zákazu až po uplynutí zákazu řízení. Zkouška probíhá poté stejně jako zkouška pro získání řidičského oprávnění v autoškole. Zahrnuje test ze silničních pravidel na počítači a praktickou jízdu s komisařem. Pozor, pokud některou z dílčích zkoušek nesložíte ani na 2. pokus je nezbytné dle zákona absolvovat kompletní výcvik v autoškole!

5. Žádost o vrácení řidičského průkazu

O vrácení řidičského průkazu můžete požádat ihned po složení zkoušky nebo nejpozději do 30 dnů. Při podání žádosti o vydání řidičského průkazu na obecním úřadě (magistrátu hl. města Prahy) je nutné doložit také následující dokumenty:

  • Žádost o vydání řidičského průkazu (ke stažení)
  • Doklad o odborné způsobilosti (přezkoušení z autoškoly)
  • Doklad o zdravotní způsobilosti (zdravotní posudek)
  • Dopravně psychologické vyšetření (potvrzení)
  • Rozhodnutí o prominutí zbytku trestu (pokud bylo vydáno)
  • Platný doklad totožnosti

Napište nám svůj dotaz!

Kontaktní formulář